Kaligrafi'nin Çağrısı: Tin
Call of Calligraphy: The Spirit

Yazının en ilkel aşaması olan piktografiden, estetik değerlere bağlı kalarak harflere güzel biçimler verme ve çağdaş resimsel normlarla plastik değer kazanma evresine kadar ki gelişim serüveni, kaligrafinin dönüşüm evresini içerir. Kaligrafinin kavramsal tanımlaması, estetik kaygıyla oluşturulmuş güzel yazı olsa da sanatçı kişiselliğinin ve özgün yorumlama biçiminin bir anlatım biçimiyle fırça ve çizgi özelliklerindeki bir yansıması olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda yazının işlevinden öteye gidebildiği bir ortamda, izleyicilerinin ruhuna dokunan ve sanatçısından da beslenen bir tema düşünülür. Bu yıl ikincisi düzenlenen “Kaligrafinin Çağrısı: Tin” teması ile sanatçıların duyusal farklılıklarının fırça ve mürekkep ile buluşturarak görsel bir şölene dönüştürmek fikri ile yola çıkılmıştır. Sanatçılardan kendi kaligrafik anlatım biçimleriyle konuyu yorumlamaları, öz ve ruh kavramları temelinde şekillendirdikleri eserleriyle sergiye katılmaları sağlanmıştır. Büyük özveri ve istekle sergiye katılım sağlayan, dünya genelinde zorlu bir süreci yaşadığımız pandemi koşullarında eserlerini gönderen ve sergiyi dijital platformda izlenebilecek sergiye dönüştürmek durumunda kalmam nedeniyle manevi desteklerini ileterek sergiye katılım sağlayan değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Siz olmasanız bu sergiyi gerçekleştiremezdik.  

III. Uluslararası Kaligrafi Sergisi Kaligrafi’nin Çağrısı’nda yüz yüze olabilmek ve her zaman hep birlikte olabilmek dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla.

Doç. Banu Bulduk Türkmen
Sergi Küratörü

---

The development adventure from pictography, which is the most primitive stage of writing, to giving beautiful forms to letters by adhering to aesthetic values ​​and to the stage of plastic appreciation with contemporary pictorial norms, includes the transformation phase of calligraphy. Although the conceptual definition of calligraphy is a fine writing created with aesthetic concern, it can be expressed as a reflection of the artist's personality and original interpretation style in a way of expression, in brush and line features.The way that different cultures shape letters, which are a visual expression of emotions, is also reflected in the cultural differences and letter formations. This exhibition has been enriched with the works of our artist who uses the Korean alphabet, our artist who uses the Persian language, and all our valuable invited artists who use the Latin alphabet, and by integrating the difference of sign strings with the art of calligraphy, the audience has been provided with a wide range.Calligraphy can play both a formal and a semantic role. So much so that writing has become a tool used for self-expression. In this direction, in an environment where writing can go beyond its function, a theme that touches the soul of its audience and feeds on its artist has been thought of. With the theme of “Call of Calligraphy: The Spirit”, organized for the second time this year, it has been set out by transforming the sensory differences of the artists into a visual feast by bringing together with brush and ink. The artists were enabled to interpret the subject with their own calligraphic expression and to participate in the exhibition with the works they shaped on the basis of the concepts of essence and soul. I would like to thank our esteemed artists who participated in the exhibition with great devotion and enthusiasm, who submitted their works under the pandemic conditions we are going through, and who participated in the exhibition by conveying their moral support because I had to turn the exhibition into an exhibition that can be viewed on a digital platform. Without you, we could not have held this exhibition.

We hope to be face to face and always together at the 3rd International Calligraphy exhibition, Call of Calligraphy. 

Best regards.

Assoc. Banu Bulduk Turkmen
Curator

 

"Naat", Klasik Teknik Süsleme, Tezhip Tarama Tekniği, 32,5 x 63,5 cm, 2020 
“Naat”, Classical Technique, Ornament with Illumination Scanning Technique, 32,5 x 63,5 cm, 2020

İncele & More

Almila Yıldırım

“Asemik Denemeler…”, El yapımı kağıt üzerine manuel mürekkep uygulaması, 2020.
“Asemic Practice…”, Manuel ink practice on handmade paper, 2020.

İncele & More

“YalnızKadınSanatçı” Arches Velin BFK Rive kağıt üzerine, El Çizimi Büyük Harfler, guaj boyama 27 x 40 cm, 2020.
"SingleWomanArtist", hand-drawn capitals, hand-painted with gouache, Arches Velin BFK Rives, 27 x 40 cm, 2020.

 

İncele & More

"İnsan", Kağıt Üzerine Guaj ve Akrilik Yazı, 48 x 62,5 cm, 2020.
"Human", Gouache and Acrylic Writing on Paper, 48 x 62,5 cm, 2020.

İncele & More

Banu Bulduk Türkmen

“İç Görü”, Tuval Üzerine Akrilik, 100 x 30 cm, Deneysel Kaligrafi ile Yorumlama, 2020.
"Insight", Acrylic on Canvas, 100 x 30 cm, Interpretation with Experimental Calligraphy, 2020

 

İncele & More

"Nefes", Kağıt Üzeri Mürekkep ve Digital Ortamda Tamamlama, 100 x 50 cm, 2020.
“Breath”, Ink on Paper and Completion in Digital Media, 100 x 50 cm, 2020.

 

İncele & More

“Palimpsesto (Palimpsest)”, % 100 pamuklu kağıt üzerine kolaj. Ruling kalem, metal uç ve kurşun kalemle karışık teknik, 35 x 50cm, 2020.
"Palimpsesto (Palimpsest)", Collage on 100% Cotton Paper, Mixed Media with Ruling Pen, 35 x 50 cm, Metal Nib and Pencil, 2020.

İncele & More

"There is no reason to assume you are right or left".  Chinese ink and gold leaf on paper, 55 x 80 cm, 2019.
“Sağ ya da sol olduğunuzu varsaymak için hiçbir sebep yok” Kağıt üzerine Çini mürekkebi ve altın varak, 55 x 80 cm, 2019.

İncele & More

“Özgürlük”, 70 x 100 cm, Serbest Kaligrafi, 2020.
Yazılan Metin: Ruh beden kafesinden çıkıp, mana göğünde serbestçe uçmalı...
Açıklama: Sınırların ötesinde özgürce... İnsanoğlunun doyasıya yaşamak ve hissetmek istediği en temel duygudur özgürlük. Sanatı hayat tarzı benimseyen insanların olmazsa olmazıdır özgürlük.

“Freedom”, 70 x 100 cm, Free Calligraphy, 2020.
Text: Coming out of the cage of body, the soul should fly in the sky of meaning.
Explanation: Freely over the limits… Freedom is the most basic feeling that human beings would like to have and experience most. It is sine qua non for the people that have the art as their life style.

 

İncele & More

“İstanbul Konstantinopolis Değildir” 29 x 40 cm 300 gr. Watercolor Paper. Watercolor, Free calligraphy Neuland typeface, 2019.
“İstanbul Not Constantinople”, 29 x 40 cm, 300 gr. Suluboya Kağıdı, Suluboya, Free calligraphy ve Neuland yazı karakteri, 2019.

 

 

İncele & More

“Hangul Hieut” (Korece harf sistemi), Mürekkep kaligrafi 70 x 100 cm, 2020.
Hangul Hieut”, Ink Calligraphy, 70 x 100 cm, 2020.

İncele & More

“Yun Yun”, Digital Calligraphy, 70 x 100 cm, 2020.
“Yun Yun”, Dijital Kaligrafi, 70 x 100 cm, 2020.

 

İncele & More

“S Ruh: Bruta Serisi”, Rio de Janeiro’da boyanmış, Geri dönüştürülmüş tohum kağıt üzerine akrilik ve altın yaprak, Fırça 50 x 70 cm boyutlarında, 2018.
“S The Spirit: Bruta Series”, Painted in Rio de Janeiro, Acrylic and golden leaf on seed recycled paper. Brush Dimensions: 50 x 70 cm, 2018.

İncele & More

"Forever", Steam Lettering, Karışık Teknik, 22 x 20 cm, 2020.
“Forever”, Steam Lettering, Mixed Technique, 22 x 20 cm, 2020.

 

İncele & More

"Yolculuk", Karışık Teknik, 81x50 cm, 2020.
“Travel”, Mixed Technique 81 x 50 cm, 2020

 

İncele & More

"Dokunuş", Tuval Üzerine Akrilik, 61 x 79 cm, 2020.
“Touch”, Acrylic on Canvas, 61 x 79 cm, 2020.

 

İncele & More

"TUVA", Tuval Üzeri Yağlıboya - Yerleştirme, 140x160 cm, 2020.
“TUVA”, Oil Painted on Canvas - Installation 140 x 160 cm, 2020.

 

İncele & More

“Ruhun Derinliklerinde” El Yazısı ve Dijital Kombinasyonu 100 x 70 cm, 2020.
“Inward”, Combining Hand work and Digital, 100 x 70 cm, 2020.

İncele & More

“Nizam”, Aydınger Kâğıdı Üzerine Akrilik Mürekkep, 50 x 50 cm, 2020.
“Regulation”, Acrylic Ink on Tracing Paper, 50 x 50 cm, 2020.

 

İncele & More

Doku Serisi “Mondrian”, Guaj Boya ve Fırça, 70 x 100 cm, 05. 2020.
Texture Series “Mondrian” Gouache and Brush, 70 x 100 cm, 05. 2020.

 

İncele & More

“Adem ile Havva”, Dekota Üzerine Akrilik, 50 x 70 cm, 2020.
“Adam and Eve“ Acrylic on Plastech Pvc Foam, 50 x 70 cm, 2020.

 

İncele & More

"Federico Garcia Lorca'nın Varyasyonu”, Sumi and Vermilion on Zerkal Kağıt Üzerine Kaligrafi Uç ile Çalışma, 265x352 mm, 2019.
“Variación by Frederico Garcia Lorca”, Sumi and Vermilion on Zerkal Paper with Speedball nib., 265x352 mm, 2019.

Aljaferia, Zaragoza, İspanya’daki frizlerden esinlenilen yazı.
Lettering inspired by friezes in the Aljaferia, Zaragoza, Spain.

 

İncele & More

“The Spirit”, “Everything is moved by that energy which is emotions”, Watercolour, ink and gesso on cotton paper BFK rieves, 35x23,5 cm, 2020.
“Tin”, “Her şey duygular olan o enerji tarafından hareket ettirilir. Suluboya, mürekkep ve gesso astarlı BFK rives pamuklu kağıt, 35x23,5 cm, 2020.

 

İncele & More

“Şems”, Tuval Üzerine Akrilik, 75 x 40 cm, 2020.
“Şems”,  Acrylic on Canvas 75 x 40 cm, 2020.

İncele & More

"Hamdım, Piştim, Yandım", Latin Ma’kıli, 67 x 46,5 cm, CGD.
"I was raw, I became cooked, I was burnt.” Latin Kufic script 67 x 46,5 cm, CGD.

 

İncele & More

"Colors", Dijital Teknik, 35 x 25 cm, 2020.
"Renkler", Digital Technique, 35 x 25 cm, 2020.

İncele & More

"ART & SOUL", Karışık (Kağıt Üzerine Akrilik, Guaj ve Altın Varak), 65 x 65 cm, 2020.
"ART & SOUL", Mixed (Acrylic, Gouache and Gold Leaf on Paper), 65 x 65 cm, 2020.

İncele & More

"Bilim", Kağıt Üzerine Suluboya, 38 cm x 27,5 cm, 2020.
"Science", Watercolour on Paper, 38 cm x 27,5 cm, 2020.

İncele & More

"Pathoglyphics ‐ Kökler ve Ağaçlar Koleksiyonu", Karton Üzerine Mürekkep, 70x100 cm, 2020.
"Pathoglyphics ‐ Roots and Trees Collection", Ink on Cardboard, 70x100 cm, 2020.

 

İncele & More

"Sır", Serbest Kaligrafi, 35x100 cm, Yazılan Metin: İsra Suresi 85. ayet
Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: "Ruhun ne olduğunu ancak rabbim bilir, size ise pek az bilgi verilmiştir."
Açıklama: Hayatta her şey insana, yaratıcının izin verdiği kadar gösterilmiştir.Hayatta sırlıdır,insanda...
Sanattaki ruh da  sırlar içinde bir sırdır. Sır kapılarının açılması dileğiyle...

"Mystery", Free Calligraphy, 35 x 100 cm, Text: Isra Surah 85. Verse
“They ask you about "the spirit. Say: "The spirit descends by the command of my Lord, but you have been given only a little knowledge."
Explanation: Everything in life can be understood as much as the creator lets by human beings. There is mystery both in life and human.
The soul within the art is also a mystery in the mystery. Wish the doors of mystery to open.

İncele & More

"Sevgi", Karışık Teknik, 35x50 cm, 2020.
"Love", Mixed Media, 35x50 cm, 2020.

İncele & More

“Kadın”,  Vektörel Kaligrafi, 18 x 40 cm, Anonim Atasözü.
"Woman", Vector Calligraphy, 18 x 40 cm, Anonymous Proverb.

İncele & More

"Ulusal Ruh", Bilgisayarda Vektörel Tasarım, 70 x 100 cm, Dijital Font: AtaFont-Çizgisel-YuvarlakUç-Bir.
"National Spirit", Computer Vector Design, 70 x 100 cm, Digital Font: AtaFont-Linear-Round-End-One.

İncele & More

“Ruh’un Gizemi” Manuel Kaligrafi ve Dijital Düzenleme, 25x70 cm, 2020.
"Mystery of the Spirit", Manual Calligraphy and Digital Editing, 25x70 cm, 2020.

 

İncele & More

"Yerin Ruhu", Karışık Teknik, 60 x 90 cm, 2020.
"Spirit of the Earth", Mixed Technique, 60 x 90 cm, 2020.

 

İncele & More

"Bekleyiş", Akrilik, 75 x 55 cm, 2020.
"Waiting", Acrylic, 75 x 55 cm, 2020.

İncele & More

"Cenaze Hüznü", Karışık Teknik, 50 × 37 cm, 2020.
"Funeral Blues", Mixed Technique, 50 × 37 cm, 2020.

"Hayatta ruhumuzun sorularına cevap veren insanlar vardır. Bazen de bu insanlar ruhumuzun bize sorduğu soruların kaynağıdır. Bu kişiler ailemizdir, dostlarımızdır; kısaca sevdiklerimizdir. W. H. Auden’ın derin bir yası işleyen şiiri, çok sevdiğimiz insanlar bir anıya dönüştüğünde ruh halimizde nasıl bir değişme olacağını yansıtıyor".

"There are people in life who are the answers to the questions of our spirits.  Sometimes these people are the source of the questions our spirits ask us.  These people are our family, our friends;  in short, our loved ones.  W. H. Auden's poem, which is a deep mourning, reflects how our mood will change when the people we love turn into memories."

 

İncele & More

"Tin (Mevlana'nın bir şiirinden)", Dijital, 100 x 70 cm, 2020.
"The Spirit (Based on a poem by Mawlana)", Digital, 100 x 70 cm, 2020.

İncele & More

“Handwriting”, 60 x 90 cm, Kullanılan Yazı Karakterleri: Gothıc-Fraktur, 2020.
“Handwriting”, 60 x90 cm, Used Fonts:Gothıc-Fraktur, 2020.

İncele & More

“Varoluş Özü”, Dokulu Kağıt Üzerine Akrilik ve İtalik Yazı, 46 x 99 cm, 2020.
"Essence of Existence", Acrylic on Textured Paper and Italic Writing, 46 x 99 cm, 2020.

İncele & More

"CHAKRA", Düz Uç - Akrilik, 100 x 70 cm, 2017.
"CHAKRA", Flat Nib - Acrylic, 100 x 70cm, 2017.

İncele & More

“Bu da Geçer Ya Hü”, Karışık Teknik, 20 x 30 cm, 2020.
“Bu da Geçer Ya Hü”, Mixed Technique 20 x 30 cm, 2020.

 

İncele & More

"Hayatın Ruhu", Schoeller Kağıt Fırça ve Brause Uç ile Özgün Çalışma, 50x70 cm, 2020.
"Spirit of Life", Original Work with Schoeller Paper Brush and Brause Tip, 50x70 cm, 2020.

İncele & More