“Özgürlük”, 70 x 100 cm, Serbest Kaligrafi, 2020.
Yazılan Metin: Ruh beden kafesinden çıkıp, mana göğünde serbestçe uçmalı...
Açıklama: Sınırların ötesinde özgürce... İnsanoğlunun doyasıya yaşamak ve hissetmek istediği en temel duygudur özgürlük. Sanatı hayat tarzı benimseyen insanların olmazsa olmazıdır özgürlük.

“Freedom”, 70 x 100 cm, Free Calligraphy, 2020.
Text: Coming out of the cage of body, the soul should fly in the sky of meaning.
Explanation: Freely over the limits… Freedom is the most basic feeling that human beings would like to have and experience most. It is sine qua non for the people that have the art as their life style.

 

Bünyamin Kınacı

Bünyamin Kınacı

Bünyamin Kınacı

1982 yılında Niğde’de doğan sanatçı Bünyamin Kınacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Seramik ve Çini Bölümünden mezun olmuştur. Kütahya da değerli çini hocalarının atölyelerinde bulunup çini çalışmaları yapmıştır. 2008 yılında İstanbul da profesyonel Kaligrafi çalışmalarına başladı, aynı zamanda değerli hocalarla hat meşklerinde bulundu. Şu andaklasik, modern ve soyut kaligrafi ve modern hat sanatı alanlarında sanatçı Mehtap Kocaağa ile birlikte özgün çalışmalar yapmaktadır. Özel atölyesinde kaligrafi dersleri verip, kaligrafi sanatına hizmet etmektedir.

Bulunduğu Sergiler: 2013 Gençlik ve Spor Bakanlığı Barış Gemisi organizasyonunda (Bosna Hersek, Hırvatistan,Tunus) workshop, 2014 Unesco Organizasyonunda (Paris, Fransa) canlı Kaligrafi performansı, 2015 ICWF organizasyonun da Kaligrafi Workshop (Hindistan), 2016 Yunus Emre Enstitüsü Kaligrafi Workshop (Zagrep, Hırvatistan), 2016 Esmaul Hüsna Sergisi, 2016 Saray ı Hümayün Sergisi, 2017 Dün Bugün Yarın Sergisi, 2017 Uluslararası Kaligrafist sergisi, 2018 Biz Sayılar ve Yazlarız Sergisi(Kişisel Sergi), 2018 Uluslararası Anadolu Üniversitesi Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği, 2019 I. Uluslararası Kaligrafi Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kaligrafi’nin Çağrısı: Ses Sergisi, 2019 Uluslararası Anadolu Üniversitesi Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği, 2020 Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Sanal Sergisi.

---

Borning in Niğde 1982, the artist Bünyamin Kınacı graduated from Ceramic and Tile department at Kütahya Dumlupınar University. He was in the workshops of valuable tile artists and worked over tile. He started Professional calligraphy works in İstanbul in 2008 and worked together with valuable artists. He works over genuine calligraphy art pieces in the fields of classic, modern and abstract calligraphy with Mehtap Kocaağa. He teaches calligraphy in his private studio and serves fort he art of calligraphy.

Participated Exhibitions: Workshop in the organization of Peace Ship by Ministry of Youth and Sports (Bosnia Herzigova, Crotia, Tunusia), Live Calligraphy performance in 2014 Unesco Organization (Paris, France), Calligraphy Workshop in ICWF Organization in 2015 (India), Calligraphy Workshop by Yunus Emre Institute (Zagreb, Crotia), Esma-ul Husna Exhibition 2016), Saray-ı Humayun Exhibition (2016), Yesterday-Today-Tomorrow Exhibtion (2017), International Calligraphist Exhibition (2017), We Are Numbers and Writing Exhibition (Personal Exhibition, 2018), International Anatolia University Calligraphy and Typography Workshop (2018), 1st International Calligraphy Exhibition (2019), Hacettepe University The Call of Calligraphy: The Sound Exhibition, International Anatolia University Calligraphy and Typography Workshop (2019), Necmettin Erbakan University Traditional Arts Online Exhibition (2020).