“YalnızKadınSanatçı” Arches Velin BFK Rive kağıt üzerine, El Çizimi Büyük Harfler, guaj boyama 27 x 40 cm, 2020.
"SingleWomanArtist", hand-drawn capitals, hand-painted with gouache, Arches Velin BFK Rives, 27 x 40 cm, 2020.

 

Andrea Wunderlich

Andrea Wunderlich

Andrea Wunderlich

Almanya'dan Andrea Wunderlich, 2003 yılından bu yana serbest kaligrafi ve kitap sanatçısı olarak çalışmaktadır. Çalışmaları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sergilenmekte ve çalışmaları Letter Arts Review, New York'ta yer almıştır. Kaligrafi eserleri, Berlin Calligraphy Collection ve Center for the Book Arts, San Francisco gibi özel ve halka açık koleksiyonların bir parçası olarak biçimlenmektedir. Eski bir itfaiye istasyonunda bulunan stüdyosunda tabela boyama, harfleme (lettering), logo tasarımı ve duvar resimleme gibi çok çeşitli siparişler üzerine çalışmaktadır. Avrupa'da ve dünya çapında ders vermektedir. Andrea, 2019'da Montréal'deki Uluslararası Kaligrafi Konferansı'nda öğretim görevlisi ve öğretmen olarak yer almıştır. Kendi 'özgür' sanat eserlerinde, alfabelerin ve aydınlatmanın tarihi yollarını takip etmeyi sevmekte, ancak aynı zamanda etkileyici dönüşümden de hoşlanmaktadır. Yazı sanatı ile ilgilenmekte, ama bu sanatın sınırlarını aşmakla da ilgilenmektedir. Alman dernekleri ars scribendi ve Schreibwerkstatt Klingspor Offenbach (yönetim kurulu üyesi) üyesidir. CLAS bursiyeri (Calligraphy and Lettering Arts Society/ Kaligrafi ve Yazı Sanatları Topluluğu) ve Londra'daki LX (Letter Exchange) tam üyesidir.

Daha fazlası için: www.andreawunderlich.com

...

Since 2003, Andrea Wunderlich from Germany, has worked as a freelance calligrapher & book artist. Her work is exhibited both nationally and internationally and has featured in Letter Arts Review, New York. Her calligraphy forms as part of private and public collections like the Berlin Calligraphy Collection, and the Centre for the Book Arts, San Francisco. In her studio, which is located in an old fire station, she works on a wide range of commissions in  sign-painting, lettering, logo-design and murals. She teaches in Europe  and worldwide. In 2019, Andrea was a lecturer and tutor at the International Calligraphy Conference in Montréal. In her own 'free' artwork she loves to follow the historic paths of alphabets and illumination, but also enjoys expressive transformation. She is interested in the craft of lettering, but then also in breaking those boundaries. She is a member of German societies ars scribendi and Schreibwerkstatt Klingspor Offenbach (board member). She is a CLAS fellow (Calligraphy and Lettering Arts Society) and full member of LX (Letter Exchange) in London.

Find out more: www.andreawunderlich.com