"Bilim", Kağıt Üzerine Suluboya, 38 cm x 27,5 cm, 2020.
"Science", Watercolour on Paper, 38 cm x 27,5 cm, 2020.

James Fazz Farrell

James Fazz Farrell

James Fazz Farrell

Ben James Farrell, takma adım Fazz, Farrell’in kısaltması olarak 8 ya da 9 yaşlarındayken okulda kullandığım ve kaligrafiyi keşfederek kendi kendime öğrenmeye başladığım dönemden kalmadır. 2002’de makine mühendisliğini şeref derecesiyle bitirdim. Makine Mühendisliği okuduktan sonra, yaklaşık 7 yıl önce IAMPETH web sitesine rastladıktan sonra kendime Spencerian ve Round Hand'i öğretmeye başladım. Başlangıçta, sivri uçlu kalemi nasıl kullanacağımı öğrenmek ve kendimi hareketlere, kalem, mürekkep ve kağıt kombinasyonlarına alıştırmak gerçekten zordu. İlk olarak Standart Modeller Spencerian, Duntonian ve tüm Yuvarlak El formlarını öğrendikten sonra, Mühendislik, müzik ve fizik sevgisi ve genel olarak bilimdeki tüm öğrendiğim becerilerimi yeni ve çağdaş sivri uçlu kalem biçimleriyle ortaya çıkarmaya başladım. Şimdi, heyecan verici yeni bir sivri uçlu kalem "görünümüne" dönüşen tarihi İspanyol ve Yuvarlak El senaryolarına dayanan, doğadan ve kozmostan ilham alan modern yeni bir tarz geliştirdim. İlgili olduğumuz sanatın sınırlarını zorlamanın, bir şeyler yapmanın yeni yollarını denemenin ve harflere biraz farklı bir şekilde yaklaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Beni en çok ilgilendiren konularda, çoğunlukla bilim, doğa, müzik vb. sanat eserleri üretiyorum. Orijinal çalışmalarımı satışa sunmaktayım. Sipariş kabul ediyorum ama gerçekten eğlenmek için sadece müzik yapmayı, aklıma gelenleri yazmayı ve renklerle oynamayı tercih ederim.

Çalışmalarım aşağıdaki kaynaklardan ilham almaktadır:
Kaligrafi Sanatı: Louis Madarasz, Elmer Ward Bloser, Albert Taylor, Lyman Spencer, Henry Flickinger, Francis Courtney, Ludovico Arrighi.
Görsel Sanatlar: Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich.
Bilim: Albert Einstein, Stephen Hawking, Leonard Susskind, Richard Feynman.
Müzik: Iron Maiden, Ritchie Blackmore, Paul Gilbert, Jungle Music, Jazz, Miles Davis.
Diğer Alanlar: Carl Sagan, Sir David Attenborough, Ben Chaplin.

Uluslararası bir kaligrafi öğretmeniyim ve geleneksel kaligrafi sanatını öğretmek için dünyayı dolaşıyorum.

2014 yılında önce İtalya'da sonra da tüm dünyada kaligrafi öğretmeye başladım.
Grosseto'daki “Calligraphy Association Il Calamo” ve 2015'ten Milano'daki “Italian Calligraphy Association” (ACI) ve Torino'daki Calligraphy Association “Dal Segno alla Scrittura”da kaligrafi öğretmenliği yapmaktayım.

"South London Lettering Association (SLLA)", "North London Lettering Association (NLLA)" "Cinque Port Scribes", "Sussex Scribes", “West Country Scribes“, “Gloucestershire Lettering Arts”, “Society of Scribes in New York City”, “Philadelphia Calligrapher's Society”, "Museo de Arte Carrillo Gil" Mexico City, “South Florida Calligraphy Guild” gibi, dünyanın her yerindeki önemli kültür kurumlarında ders vermekteyim. Ayrıca Almanya'daki “Katholische Akademie Schwerte”ye öğretmenlik yapmak üzere davet edildim. Bazı çalışmalarım röportajlarım eşliğinde önemli kaligrafi yayınlarda yer aldı. Bunlardan bazıları; John Neal Bookseller editörlüğündeki ‘Bound and Lettered’, Michael Clark editörlüğündeki ‘Scripsit, The Washington Calligraphers Guild Journal’, Philadelphia Kaligraflar Birliği’nin dergisi ‘Scripta’, ‘Artist’s Blok Dergisi Tipografi, Harf ve Kaligraf Özel sayısıdır.

Çalışmalarım Mexico City'deki Museo de Arte Carrillo Gil gibi bazı müzelerde, Uluslararası Kaligrafist Sergisi’nde İstanbul’da 2017’de ve Uluslararası Kaligrafi Sergisi’nde Ankara’da 2019’da sergilendi.

---

I'm James Farrell, my nickname Fazz comes from school where Fazz was short for Farrell and it whilst at school at around age 8 or 9 that I discovered and began to teach myself calligraphy. I studied Mechanical Engineering and passed with distinction in 2002. After studying Mechanical Engineering, I began teaching myself Spencerian and Round Hand after coming across the IAMPETH website around 7 years ago. At first it was a real challenge to learn how to use the pointed pen and to familiarize myself with the movements and pen, ink and paper combinations. I began putting all of my learned skills in Engineering, love of music and physics and science in general into coming up with new and contemporary forms of pointed pen after first learning the Standard Models of Spencerian, Duntonian and all forms of Round Hand. I have now developed a new modern style inspired by nature and the cosmos, based on the historical Spencerian and Round Hand scripts into an (hopefully) exciting new pointed pen “look”. I think it is important to try to push the boundaries of the art that you are involved in, to try new ways of doing things and to look at lettering in a slightly different way. 

I produce works of art around the subjects that interest me the most, largely being science, the natural world, music and so on, all of my works are for sale in their original form. I do accept commissions but I prefer, for fun really, just to play music, write whatever comes to mind and play with colours.

My work absorbs inspiration from the following sources: 

Calligraphy Art: Louis Madarasz, Elmer Ward Bloser, Albert Taylor, Lyman Spencer, Henry Flickinger, Francis Courtney, Ludovico Arrighi  Visual Art: Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Kazimir Malevich 

Science: Albert Einstein, Stephen Hawking, Leonard Susskind, Richard Feynman 

Music: Iron Maiden, Ritchie Blackmore, Paul Gilbert, Jungle Music, Jazz, Miles Davis 

Others: Carl Sagan, Sir David Attenborough, Ben Chaplin 

I’m an international calligrapher teacher and I travel around the world to teach the traditional art of calligraphy. 

In 2014 I started teaching calligraphy, first in Italy and then around the world.

I’m a teacher of the “Calligraphy Association Il Calamo” in Grosseto and from 2015 at the “Italian Calligraphy Association” (ACI) in Milan as well as for the Calligraphy Association “Dal Segno alla Scrittura” in Turin.

I teach in other important cultural institutions all over the world, such as: “South London Lettering Association (SLLA) ”, "North London Lettering Association (NLLA)" “Cinque Port Scribes”, "Sussex Scribes", “West Country Scribes“, “Gloucestershire Lettering Arts”, “Society of Scribes in New York City”, “Philadelphia Calligrapher's Society”, “Museo de Arte Carrillo Gil” in Mexico City, “South Florida Calligraphy Guild”, and many others. I have been invited also to teach in Germany at the “Katholische Akademie Schwerte”. Some of my works, followed by interviews, have been published in important magazine of calligraphy, such as: “ Bound and Lettered”, Editor John Neal Bookseller, “Scripsit, The Washington Calligraphers Guild Journal”, Editor Michael Clark, “Scripta” The Magazine of Philadelphia Calligraper's Society, “Artist's Blok Magazine Special Edition” Issue about Typography, Letters and Penmanship. 

My work has been displayed in some Museums, such as: Museo de Arte Carrillo Gil, in Mexico City and  in the "International Exhibition Kaligrafist" at the Design Centre of Istanbul, 2017, International Exhibition of Calligraphy at the Design Centre of Ankara, 2019.