“Asemik Denemeler…”, El yapımı kağıt üzerine manuel mürekkep uygulaması, 2020.
“Asemic Practice…”, Manuel ink practice on handmade paper, 2020.

Almila Yıldırım

Almila Yıldırım

Almila Yıldırım

2004 yılında H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik ve 2009 yılında yine H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünü bitirdi. H.Ü. Grafik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken 2010 yılında M.S.K.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Halen Barselona Üniversitesi “Sanatsal Üretimde İleri Çalışmalar” Doktora programında çalışmalarını sürdürmektedir.

Keith ve Amanda Adams, Oriol Miró, Rodolfo Fernández Álvarez ile geleneksel batı kaligrafisi (Roman Kapitaller, Rustik Yazı, Uncial ve Insular Yazı ile Kelt Süslemeleri, Karolanj, Gotik Yazı ve Initial harf süslemeleri, Chancery hand, Neuland), deneysel kaligrafi ve lettering, Jakob Engberg ve Adrián Pérez ile tabela yazmacılığı, Stephen Watts ile taş üzerine harf oymacılığı, Begoña Cabero’nun atölyesinde geleneksel ve modern ciltleme üzerine çalışmıştır.

Son dönemlerde özellikle yeni dönem kaligrafi pratiği yapan sanatçıların Uzak doğu kaligrafi felsefesi etkilenimlerinden payını alarak, asemic writingve kaligrafi pratiğini buluşturduğu kaligrafik vuruşlar ile deneyimlediği çalışmalarını sürdürmektedir.

 ---

Graduated from H.U. Faculty of Science, Statistics in 2004, Graphic Design Department of the Faculty of Fine Arts, H.U., in 2009. While continuing his master's studies, she started to work as a research assistant in the Graphic Design Department of the Faculty of Fine Arts at Mugla Sitki Kocman University. She is currently studying on his Ph.D. at the University of Barcelona “Advanced Studies in Artistic Production.

She participated at varies workshops and classes such as Keith and Amanda Adams, Oriol Miró, Rodolfo Fernández Álvarez with traditional Western Calligraphy (Roman Capitals, Rustic, Celtic Decorations with Uncial and Insular script, Carolingian, Gothic and Lombardic letters and decorations, Chancery hand, Neuland); experimental calligraphy and lettering, sign-painting with Jakob Engberg and Adrián Pérez; letter carving on stone with Stephen Watts, and traditional and modern bookbinding in Begoña Cabero's studio.

In recent years, she practices Western Calligraphy with the inquiry of the intersects with asemic writing and calligraphy practices, which mainly focused on strokes with the influence of Far Eastern Calligraphy practices.