"Sır", Serbest Kaligrafi, 35x100 cm, Yazılan Metin: İsra Suresi 85. ayet
Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: "Ruhun ne olduğunu ancak rabbim bilir, size ise pek az bilgi verilmiştir."
Açıklama: Hayatta her şey insana, yaratıcının izin verdiği kadar gösterilmiştir.Hayatta sırlıdır,insanda...
Sanattaki ruh da  sırlar içinde bir sırdır. Sır kapılarının açılması dileğiyle...

"Mystery", Free Calligraphy, 35 x 100 cm, Text: Isra Surah 85. Verse
“They ask you about "the spirit. Say: "The spirit descends by the command of my Lord, but you have been given only a little knowledge."
Explanation: Everything in life can be understood as much as the creator lets by human beings. There is mystery both in life and human.
The soul within the art is also a mystery in the mystery. Wish the doors of mystery to open.

Mehtap Kocaağa

Mehtap Kocaağa

Mehtap Kocaağa

1982 yılında İstanbul da doğan sanatçı  Mehtap Kocaağa, 2004 / 2010 yılları arasında Tezhip Sanatı ile meşgul olmuştur. 2010 yılından sonra Bünyamin Kınacı ile Kaligrafi çalışmalarına başlamış olup, halen birlikte modern, özgün çalışmalarına özel atölyelerinde devam etmektedir. Bulunduğu Sergiler: 2018  Biz Sayılar ve Yazılarız Sergisi (Kişisel Sergi).

---

Mehtap Kocaağa, born in İstanbul in 1982, worked over illumination between 2004 and 2010. The artist started calligraphy works with Bünyamin Kınacı in 2010 and they continue working over genuine pieces of art in their private studio. Participated Exhibitions: 2018 We Are Numbers and Writing (Personal Exhibition).