“Yun Yun”, Digital Calligraphy, 70 x 100 cm, 2020.
“Yun Yun”, Dijital Kaligrafi, 70 x 100 cm, 2020.

 

Chang Fang Pang

Chang Fang Pang

Chang Fang Pang

CIDEA International Design Educator Group Başkanı ve Tayvan Kaohsiung Creators Association Başkanı. Bay Chang, Shih Chien Üniversitesi, Moda Tasarımı ve Mağazacılık Bölümü Öğretim Görevlisi olarak görev almaktadır. 2020 Türkiye Bolu Uluslararası Afiş Tasarım Ödülü, Kanada Uluslararası Afiş Yarışması ve 2019 CIDEA Uluslararası Jüri Takımı için jüri olarak görev almış; Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore'de uluslararası sergilerin küratörlüğünü üstlenmiştir. Eseri, Murakami Takashi GEISAI-TAYVAN 3. Sanat Ödülü ile art arda iki Asian Youth Creation (Asya Gençlik Kreasyon) Ödülü ve diğer önemli ödüller için kısa listeye alındı. Poster çalışmaları Çek Cumhuriyeti, İran, Ukrayna, Türkiye, Meksika, Güney Kore, Çin, Hong Kong, Makao, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Polonya ve çeşitli yerlerde yer almıştır.

---

CIDEA International Design Educator Group Chairman & Taiwan Kaohsiung Creators Association President. Mr. Chang Teach Shih Chien University, Department of Fashion Design and Merchandising as Lecturer, He served as the final Jury for the 2020 Turkish Bolu International Poster Design Award, Canadian International Poster Competition Jury, the 2019 CIDEA International Jury Team, and has curated international exhibitions in the Czech Republic and South Korea. His creation was shortlisted for the Murakami Takashi GEISAI-TAIWAN # 3 Art Award, as well as two consecutive Asian Youth Creation Awards and other important awards. His poster works have been arranged in the Czech Republic, Iran, Ukraine, Turkey, Mexico, South Korea, China, Hong Kong, Macau, the United States, Taiwan, Poland and other places.