“Adem ile Havva”, Dekota Üzerine Akrilik, 50 x 70 cm, 2020.
“Adam and Eve“ Acrylic on Plastech Pvc Foam, 50 x 70 cm, 2020.

 

Etem Çalışkan

Etem Çalışkan

Etem Çalışkan

Gazeteci, ressam, hattat.

1928'de Tarsus’un Göçük Köyü’nde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Mersin’de tamamladı. Yüksekögrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü’nde yaptı. Prof. Sabri Berkel’den desen, Prof.Emin Barın’dan yazi, Prof. Namık Bayık’dan afiş ve grafik dersleri aldı. Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Prof.Barın’a yardımcı oldu. 1954 yılında Akademi'de sanat öğrenciliğini sürdürürken gazetecilik mesleğine girdi. Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak çalışmaya başladı. Sonrasında Ankara'da Zafer ve Öncü gazetelerinde; İstanbul'da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet, Hürriyet gazetelerinde çalıştı.

1982 yılında Hürriyet gazetesinden emekli olduktan sonra Milliyet gazetesine Türk Büyüklerini çizdi ve albüm kitap olarak yayınlandı. Güneş gazetesine Kur-an'ın Türkçe anlamını, Sabah gazetesine Yunus Emre Divan'ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. 1954 yılında Yapı Kredi Bankası'nın 10. yıl afişi, Şükran Belgeleri, Diplomaları, Madalyaları'nı yaptı.

1980'li yıllarda Atatürk'ün 100. doğum yılının Maliye Bakanlığınca çıkarılan altın ve gümüş anı paraları, TBMM'ce yayınlanan 100. yıl kutlama afişleri, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın ifadesi olan tarihteki Türk Devletleri'nin PTT Genel Müdürlüğünce bastırılan pulları, 1990 Yunus Emre Uluslararası sergi yılında Kültür Bakanlığı'nca yayınlanan el yazması "Yunus Emre Albümü". Bu çalışmalarına 2000 yılında bir çalışmasını daha ekledi. Türk ulusuna bereket kaynağı Gazi Mustafa Kemal'in 15-20 Ekim 1927 tarihinde TBMM'de Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. büyük kongresinde okuduğu büyük nutkunu el yazması olarak harf harf yazdı. Kültür Bakanlığınca anı kitabı olarak yayınlandı. 17 ciltlik el yazması orijinalleri Başkent Üniversitesi Abdülrahim Tuncay Atatürk Müzesi'nde yerini aldı.

---

Etem Çalışkan is journalist, painter and calligrapher.

He was born in Göçük Village of Tarsus in 1928. He completed his primary and secondary education in Mersin. He graduated from Istanbul Fine Arts Academy, Department of Poster Design. He took patter design class from Prof. Sabri Berkel, writing class from Prof. Emin Barın, poster and graphic design class from Prof. Namık Bayık. He helped Prof. Barın in writing the inscriptions in Anıtkabir. In 1954, he entered the journalism profession while continuing his art education at the Academy. He started to work as a painter and calligrapher in the Yeni Sabah newspaper. Then, he worked in Zafer and Öncü newspapers in Ankara and in Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet, Hürriyet newspapers in İstanbul.

After retiring from the Hürriyet newspaper in 1982, he drew the Turkish Grandmens for Milliyet newspaper and published it as an album book. He prepared the Yunus Emre Divan for the Sabah newspaper and Turkish meaning of Qur’an for the Güneş Newspaper. He designed Yapı Kredi Bank's 10th year poster in 1954, also designed certificates, diplomas and medals.

He designed the gold and silver coins that was issued by the Ministry of Finance for the 100th birthday of Atatürk, designed posters of 100th Anniversary Celebration published by the Turkish Grand National Assembly, designed the stamps of the historical Turkish States, which were the expression of the 16 stars in the Presidential Fores that published by  PTT General Directorate in the 1980s.

In 1990, he designed the manuscript of "Yunus Emre Album" published by the Ministry of Culture for the Yunus Emre International Exhibition Year. In 2000, Etem Çalışkan wrote a great speech of Gazi Mustafa Kemal, which he had read on the 15th and 20th of October 1927, in the second largest congress of the Cumhuriyet Halk Party in Parliament. The Ministry of Culture published the book as a memory book. 17-volume manuscript original is housed in Başkent University Abdülrahim Tuncay Ataturk Museum.