"Yerin Ruhu", Karışık Teknik, 60 x 90 cm, 2020.
"Spirit of the Earth", Mixed Technique, 60 x 90 cm, 2020.

 

Pelin Öztürk Göçmen

Pelin Öztürk Göçmen

Pelin Öztürk Göçmen

Pelin Öztürk Göçmen, 2002 yılı Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 2006 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Gazi Üniversitesi M.E.F. Grafik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 2014-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2017 yılında doçent ünvanını almıştır. Ulusal ve uluslararası kişisel sergileri bulunan; pek çok sergi, bienal ve trienale eserleri ile katılmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yapılan sunumları ve yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi’nden ayrılan birimlerle kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2018 yılından bu yana dekan yardımcısı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı görevlerini sürdürmektedir.

---

Pelin Öztürk Göçmen graduated from Başkent University Faculty of Communication in 2002. In 2006, she started working as a research assistant at Gazi University V.E.F. Department of Graphic Education. She completed master's degree in 2006 and doctorate in 2010 in the Department of Graphic Education. Between 2014-2018, she worked as an academician at Gazi University, Faculty of Fine Arts, Department of Visual Communication Design. She received the title of associate professor in 2017. Having national and international personal exhibitions, she participated in many exhibitions, biennials and triennials with her artworks. She has presentations scientific meetings and articles published in national and international journals. Since 2018, she has been serving as the Vice Dean of Faculty of Fine Arts and Head of Visual Communication Design Department at Ankara Hacı Bayram Veli University, which was established with the units separated from Gazi University.