"There is no reason to assume you are right or left".  Chinese ink and gold leaf on paper, 55 x 80 cm, 2019.
“Sağ ya da sol olduğunuzu varsaymak için hiçbir sebep yok” Kağıt üzerine Çini mürekkebi ve altın varak, 55 x 80 cm, 2019.

Brody Neuenschwander

Brody Neuenschwander

Brody Neuenschwander

Brody Neuenschwander, kağıt, kanvas ve parşömenden cama, tekstile, lazerle kesilmiş metale ve diğer malzemelere kadar çeşitli ortamlarda çalışan bir hattat ve yazı sanatçısıdır. Ayrıca film, opera ve performans eserleri için çalışmaktadır. Neuenschwander otuz yıldır İngiliz sinemacı Peter Greenaway ile birlikte çalışarak Prospero'nun Kitapları ve Tual Bedenler filmleri ile Vermeer’e Yazmak  ve Columbus operaları için kaligrafi, Bologna Towers 2000’de de ses ve ışık enstalasyonu yapmıştır. Müşterileri arasında ABD, Britanya ve Belçika hükümetleri, moda tasarımcısı Dries Van Noten, Rijksmuseum Amsterdam, Berlin'deki Yahudi Müzesi ve birçok özel koleksiyoncu yer almaktadır. Şu anda BBC, Arte ve Nova Television için yazının tarihi ve geleceği üzerine üç bölümlük bir belgesel hazırlamaktadır. Belgesel Mısır, Sümer, Çin ve Orta Amerika’da yazının temellerini incelemesi; Avrupa, İslam dünyası ve Çin’in olağanüstü kaligrafik geleneklerin gelişimi, dijital teknolojinin geleneklerimize ve yazı ve iletişim uygulamalarına etkileri içerikleriyle küresel çapta bir kapsama sahiptir.

---

Brody Neuenschwander is a calligrapher and text artist working in a variety of media, from paper, canvas and parchment to glass, textiles, laser cut metal and other materials. He also works for film, opera and performance pieces.  Neuenschwander has collaborated for thirty years with British filmmaker Peter Greenaway, doing calligraphy for the films Prospero's Books and The Pillow Book, the operas Writing to Vermeer and Columbus, and the sound and light installation Bologna Towers 2000.  Clients include the US, British and Belgian governments, fashion designer Dries Van Noten, the Rijksmuseum Amsterdam, the Jewish Museum in Berlin and many private collectors.  He is currently making a three-part documentary on the history and future of writing for the BBC, Arte and Nova Television. The series is global in its reach, covering the origins of writing in Egypt, Sumer, China and Central America; the development of the great calligraphic traditions in Europe, the Islamic world and China and the influence of digital technology on our traditions and practice of writing and communicating.