"İnsan", Kağıt Üzerine Guaj ve Akrilik Yazı, 48 x 62,5 cm, 2020.
"Human", Gouache and Acrylic Writing on Paper, 48 x 62,5 cm, 2020.

Aslıhan Genç

Aslıhan Genç

Aslıhan Genç

1981 yılında doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi, İİBF, İşletme bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Medya sektöründe kurumsal iletişim uzmanı olarak çalıştı. Kısa bir süre önce Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya eğitimini tamamladı. Kaligrafi sanatına Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde Temel Sanat eğitimiyle beraber başladı. Kaligrafi sanatçısı Erhan Olcay’dan aldığı temel kaligrafi atölyesini başarıyla tamamladı. The Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS)’den ileri seviye kaligrafi sertifikası aldı. Üst düzey bir kaligraf olan Luca Barcellona’dan Black Letter eğitimi aldı. Çeşitli karma sergilerde yer aldı. Aslıhan Genç, kaligrafi sanatı çalışmalarına halen Erhan Olcay’ın kaligrafi atölyesinde devam etmektedir.

---

She was born in 1981. After graduating from Pertevniyal High School, she graduated from Trakya University, Business Administration Department in 2003. She worked as a corporate communication specialist in the media sector. She recently completed Digital Marketing and Social Media education. She started to study basic design and calligraphy educations at Küçükçekmece Academy of Traditional Arts. She successfully completed the basic calligraphy class of the calligrapher Erhan Olcay. She received an advanced level calligraphy certificate from The Calligraphy and Lettering Arts Society (CLAS). She attended Black Letter class of worldwide known calligrapher Luca Barcellona. She participated in various group exhibitions. Aslıhan Genç still continues her calligraphy artworks with Erhan Olcay in his atelier.