"Hamdım, Piştim, Yandım", Latin Ma’kıli, 67 x 46,5 cm, CGD.
"I was raw, I became cooked, I was burnt.” Latin Kufic script 67 x 46,5 cm, CGD.

 

İbrahim Kuş

İbrahim Kuş

İbrahim Kuş

1977 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Isparta-Eğirdir'de tamamladı. 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünü bitirdi. Öğrencilik yıllarında, Fakülteden de Hocası olan Hattat Adem Sakal'dan sülüs meşki aldı. Yurtiçi ve Yurtdışındaki birçok şehirde hat ve kaligrafi konusunda konferans ve workshoplar yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2000 yılında açılan afiş yarışmasında ikincilik ödülü de bulunmaktadır. Sanatçı halen, akademik ve sanatsal çalışmaları ile Sanatta Yeterlik/Doktora eğitimine Süleyman Demirel Üniversitesi’nde devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

---

Ibrahim Kuş was born in Konya in 1977. He completed his primary and secondary education in Egirdir, Isparta. He graduated from Suleyman Demirel University, Fine Arts Faculty department of Graphic in 1999. During his studentship he received thuluth mesk from calligrapher Adem Sakal. He held conferences and workshops on Arabic and Latin calligraphy in many cities in Turkey and various countries. In year 2000 he received second prize in poster competition of Turkish Armed Forces. He currently continues academic and art studies with doctorate education at Suleyman Demirel University.  He is married and has two child.