“Ruh’un Gizemi” Manuel Kaligrafi ve Dijital Düzenleme, 25x70 cm, 2020.
"Mystery of the Spirit", Manual Calligraphy and Digital Editing, 25x70 cm, 2020.

 

Özden Pektaş Turgut

Özden Pektaş Turgut

Özden Pektaş Turgut

2002’de Anadolu Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans (2004) ve Sanatta Yeterlilik (2009) eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Grafik Anasanat Dalı’nda tamamladı. 2003-2005 yılları arasında H.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007’de, Belçika Hoogeschool Gent, Royal Academy of Arts’da, 2019’da Portekiz Porto, Escola Superior de Artes e Design’da birer dönem misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi. 2005 - 2016 yılları arasında sırasıyla Okutman, Yrd. Doçent ve Doçent ünvanıyla Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde görev yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü'nde Profesör kadrosunda lisans&lisansüstü düzeyinde dersler ve tezleri yürütmektedir. Yurtiçi/yurtdışında toplam 7 adet kişisel sergi açtı & 80’in üzerinde karma sergiye katıldı, ulusal/uluslararası sempozyum, konferanslarda bildiriler sundu, yerli/yabancı hakemli dergilerde makaleleri basıldı. Belçika, Azerbaycan, Hindistan, Litvanya, A.B.D. , Portekiz gibi ülkelerdeki üniversitelerde seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Etkileşimli tasarım, elektronik yayıncılık, yayın tasarımı, web tasarımı, tipografi, kaligrafi ve exlibris alanlarında çalışmakta, eserler üretmektedir.

--- 

Graduated from Anadolu Univ. Faculty of Fine Arts, Graphic Design Dept. in 2002. She got Master of Arts degree from Hacettepe Univ., Faculty of Fine Arts Graphic Design Dept. in 2004 and Proficiency in Art degree from same department in 2009. Began her academic career as a Res. Assistant in Hacettepe University in 2003. Between 2005 - 2016 worked as Lecturer, Asst. Prof. and Assoc. Prof in Gazi University Faculty of Fine Arts VCD Dept. She gave lessons in 2007 – Belgium Hoogeschool Gent, Royal Academy of Arts and in 2019 - Portugal Porto, Escola Superior de Artes e Design. Today she is working as a Proffesor in Hacettepe Univ., Faculty of Fine Arts Graphic Design Dept. and giving lectures in the field of publication design, multimedia design, web design, interactive media design, typography, calligraphy and exlibris. She participated more than 80 mix exhibitions and 7 solo exhibitions in domestic&abroad, presented papers in national&international symposiums-conferences, give seminars in different universities (Belgium, Azerbaijan, India, Lithuania, U.S.A., Portugal) and her articles published in the journals.