"Ulusal Ruh", Bilgisayarda Vektörel Tasarım, 70 x 100 cm, Dijital Font: AtaFont-Çizgisel-YuvarlakUç-Bir.
"National Spirit", Computer Vector Design, 70 x 100 cm, Digital Font: AtaFont-Linear-Round-End-One.

Namık Kemal Sarıkavak

Namık Kemal Sarıkavak

Namık Kemal Sarıkavak

Namık Kemal Sarıkavak,1961’de İstanbul’da doğdu. 1978’den itibaren çeşitli reklam ve tasarım ajanslarıyla birlikte çalıştı. 1983’de Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Dalı Animasyon Atölyesi’nden mezun oldu. 1985’te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü, Grafik Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1988’de Yüksek Lisans tez konusu “Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi; Airbrush Tekniğiyle Afiş Çalışmaları"nı  tamamladı. Aynı yıl Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1993’de Sanatta Yeterlik tez konusu “Kültürel Afişlerde Tasarım ilkeleri; Kültürel Afiş Çalışmaları"nı tamamladı. 1996’da Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002’de Doçent, 2012’de ise Profesör oldu.

1986’dan başlayarak Grafik Bölümü’nde bir süre Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım, İllüstrasyon, Animasyon ve Grafik Atölye derslerini yürütmüş olup 2014’e kadar Desen, Yazı, Kaligrafi, Tipografi ve Grafik Atölye (Mezuniyet Projeleri) derslerini yürütmüştür. 2000’li yıllarda Hacettepe Üniversitesi dışında Başkent Üniversitesi (Ankara) ve Atatürk Üniversitesi’nde (Erzurum) de dersler vermiştir. 1986’dan 1994 yılına kadar katıldığı afiş ve pul yarışmalarında (birincilikler ve mansiyonlar olarak) toplam 10 ödül kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda 2 teşvik ödülü bulunmaktadır. 1987’den itibaren günümüze değin 7 kişisel sergi açmış ve 70’den fazla karma sergiye katılmıştır.

Çeşitli süreli yayınlar ile 10’dan fazlası ulusal hakemli dergilerde olmak üzere afiş, kitap ve kapak tasarımı, grafik tasarım, tipografi, görsel iletişim ve iletişim tasarımı eğitimi ile ilköğretimde yazı eğitimi üzerine 60’dan fazla makale ve çevirisi yayınlanmıştır. 1988’den bugüne değin sekiz kitabı basılmıştır. 2000’den sonra yayınlanan beş kitaptan “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri (3. Baskı)” “Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar (2. Baskı)” ve “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi (1. Baskı)” adlı son üç kitabı ilgili yayınevleri ve büyük kitabevlerinde halen mevcuttur.

Son olarak Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde bölüm ve anasanat dalı başkanlığı görevini tamamlamış olarak yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde tipografi ve teknoloji temelli ileri düzey dersler ile akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlanmış Kitapları:

1- Latin Abecesinin Evrimi, 1988, Çeviri-Derleme, BasımGrafik, Ankara.
2- Bilgisayarda Tipografi, Freehand 4.0, Bölüm: Metinle Çalışma, 1995, Çeviri-Derleme, MediaCat, Ankara.
3- Tipografinin Temelleri, 1997, Çeviri-Derleme, Doruk Yayınevi, Ankara.
4- Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, 1. Baskı: 2004, 2. Baskı: 2009, 3. Baskı: 2013, Seçkin Yayınevi, Ankara.
5- Sayısal Tipografi 1; Basımcılık ve Yayıncılıkta Aygıt, Donanım ve Yazılım Teknolojisinin Gelişimi, 2005, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara.
6- Sayısal Tipografi 2; Batı’da ve Ülkemizde Sayısal Harf/Font Tasarımcıları, 2005, Başkent Üni. Yayınları, Ankara.
7- Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, 1. Baskı: 2014, 2. Baskı: 2017, Hayalperest Yayınları, İstanbul.
8- Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi, 2015, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Ödülleri:

1986, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mimar Sinan’ın 400. Anma Yılı konulu Afiş Yarışması, Mansiyon.
1986, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik -Hatalı Sollama- konulu Afiş Yarışması, Birincilik.
1988, PTT Genel Müdürlüğü, Mimar Sinan’ın Ölümünün 400. Yılı konulu Pul Yarışması, Birincilik.
1988, PTT Genel Müdürlüğü, Eurocept Ulaştırma ve Haberleşme Araçları konulu Pul Yarışması, Mansiyon.
1990, Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma konulu Afiş Yarışması, Üçüncülük.
1991, Hacettepe Üniversitesi Senatosu, Genç Sanatçı Teşvik Ödülü ve Sanat Başarı Belgesi.
1992, Kültür Bakanlığı, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Kitap ve Okuma konulu Afiş Yarışması, Mansiyon.
1993, Adana Büyükşehir Belediyesi, 6. Adana Altın Koza Kültür ve Sanat Festivali konulu  Afiş Yarışması, Mansiyon.
1993, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Atatürk ve Gençlik konulu Afiş Yarışması, Başarı Ödülü ve İki Mansiyon.
2007, Popüler Bilim Dergisi, Güzel Sanatlar Bilimleri Grafik Dalı Teşvik Ödülü.

---

Mr. Sarıkavak was born in İstanbul, 1961. Since 1978, he had worked in many advertisement agencies and design offices. He graduated from Gazi University, Faculty of Education, Painting Teaching Programme, Department of Graphics, Animation atudio in 1983. He started working as a research asistant at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Applied Arts Field of Graphics in 1985. He recieved his master degree in 1988, by the thesis named “Airbrush Technology in Graphic Design, Posters Done by Airbrush Technique” and he became a lecturer in the same year. After he completed proficiency of art program in 1993 by the thesis named “Design Principals in Cultural Posters, Cultural Poster Studies”, he was assigned to academic staff as professor assistant in 2002. Finally, in 2012, he was assigned as Proffessor.

Sarıkavak had been instructing many lessons like Basic Art Education, Basic Graphics Education, Computer Based Design, Illustration and Graphics Studio since 1986; recently he has been intructing Drawing, Lettering, Calligraphy and Graphics Studio (Graduation Projects). Beside Hacettepe University, he gave lectures in both Başkent Atatürk Universities. He recieved 10 (first prizes and mentions) awards in the poster and stamp contests between 1986-1994. Afterwards, he recieved many awards from several fields of design and art. He has participated over 70 group exhibition adn 7 personal exhibition since 1987. Over 60 pieces of his essays and translational essays on poster design, book and cover design, graphic design and typography are published in many periodicals, including over 10 refereed journals. Sarıkavak has published 8 book since 1988, 5 of them that published after the year 2000 are currently in the market. He is stiil working as a lecturer in the same department.

Published Books:

1- Latin Abecesinin Evrimi, 1988, Çeviri-Derleme, BasımGrafik, Ankara.
2- Bilgisayarda Tipografi, Freehand 4.0, Bölüm: Metinle Çalışma, 1995, Çeviri-Derleme, MediaCat, Ankara.
3- Tipografinin Temelleri, 1997, Çeviri-Derleme, Doruk Yayınevi, Ankara.
4- Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, 1. Baskı: 2004, 2. Baskı: 2009, 3. Baskı: 2013, Seçkin Yayınevi, Ankara.
5- Sayısal Tipografi 1; Basımcılık ve Yayıncılıkta Aygıt, Donanım ve Yazılım Teknolojisinin Gelişimi, 2005, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara.
6- Sayısal Tipografi 2; Batı’da ve Ülkemizde Sayısal Harf/Font Tasarımcıları, 2005, Başkent Üni. Yayınları, Ankara.
7- Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, 1. Baskı: 2014, 2. Baskı: 2017, Hayalperest Yayınları, İstanbul.
8- Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi, 2015, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Awards:

1986, Ministry of Culture and Tourism, Poster Competition about 400th Commemoration Year of Architect Sinan, Honorable Mention.
1986, Ministry of Interior, General Directorate of Security, Poster Competition about Traffic -Improperly Passing- Winner.
1988, PTT General Directorate, Stamp Competition about 400th Year of Death of Architect Sinan, Winner.
1988, PTT General Directorate, Stamp Competition about Eurocept Transportation and Communication, Honorable Mention.
1990, Ministry of Culture, Poster Competition about Protection of Culture and Nature Assets, Third.
1991, Hacettepe University Council, Young Artist Encouragement Award and Art Success Certificate.
1992, Ministry of Culture, Presidency of Publications Office, Poster Competition about Books and Reading, Honorable Mention.
1993, Adana Metropolitan Municipality, Poster Competition about 6th Adana Golden Boll Culture and Art Festival, Honorable Mention
1993, General Directorate of National Lottery, Poster Competition about Atatürk and Youth, Success Award and Two Honorable Mentions.
2007, Popular Science Magazine, Science of Fine Arts Graphics Department Encouragement Award.