“Kadın”,  Vektörel Kaligrafi, 18 x 40 cm, Anonim Atasözü.
"Woman", Vector Calligraphy, 18 x 40 cm, Anonymous Proverb.

Mustafa Eren

Mustafa Eren

Mustafa Eren

1944 yılında Denizli’de doğdu. Lisans eğitimini 1972 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda tamamladı. 1974 – 1983 yılları arasında İKSV bünyesindeki İstanbul Festivali’nde Tasarım Yönetmeliği yaptı. Milliyet Sanat,  Nokta Erkekçe/Kadınca dergileri, Learusse Ansiklopedisi ve Motif Ajans gibi kuruluşlarda Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi. Bağımsız olarak 50’den fazla font, 100 civarında özgün hat ve kaligrafi çalışması gerçekleştirdi. Aralarında Giovanni Scognamıllo’nun editörlüğünü üstlendiği “Bay Sinema”, Seramik Sanatçısı Erdinç Bakla’nın “Tophane Lüleciliği” ve Hattat Hüseyin Gündüz ve Faruk Taşkale’nin “Hilyeler” gibi eserlerinin de bulunduğu bir çok değerli kitabın tasarım çalışmalarını üstendi. İstanbul Belediyesi tarafından “İstanbul’un En İyi 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü” arasında gösterildi. Ray sigorta, Türkiye Otelciler Birliği, Balparmak gibi birçok değerli kurumun logo tasarımlarını yaptı. Çalışmalarıyla; 1970 yılında Türk Ticaret Bankası, Amblem Yarışması birinciliği, 1971 yılında Manajans Ödülü, 1975 yılında Grafikerler Meslek Kuruluşu Basın İlanları Ödülü, 1982 yılında Letraset Uluslararası Ödülü ve 1986 yılında Amerika Letter Pres ödüllerine layık görüldü. Leonardo Sanat Galerisi, Oda Sanat Galerisi, Bodrum Dibeklihan, Büyükada Büyük Kulüp, Balat Kültür Merkezi ve FSM Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çeşitli sergiler açtı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlenen Yunus Emre kaligrafi etkinliklerinde yer aldı. 2020 yılında kaligrafi eserlerinin ve yazı karakterlerinin yer aldığı ‘Kaligrafi’ isimli bir kitap yayınladı. Halen FSM Vakıf Ün. Güzel Sanatlar Fak. Grafik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır

---

He was born in 1944 in Denizli. He completed his undergraduate education in 1972 in Marmara University, Faculty of Fine Arts. Between 1974 - 1983 he was the Art of Istanbul Festival, IKSV. He also worked as an Art Director at Milliyet Sanat, Nokta Erkekçe / Kadınca magazines, Learusse encyclopedia and Motif Agency. He independently conducted more than 50 fonts, 100 unique calligraphy and calligraphy works. He worked on the design works of many valuable books including  “Bay Sinema”, edited by Giovanni Scognamillo, in Tophane Lüleciliği“ by Ceramic Artist Erdinç Bakla and ”Hilyeler“ by Calligrapher Hüseyin Gündüz and Faruk Taşkale. He independently conducted more than 50 fonts, 100 unique calligraphy works. He worked on the design works of many valuable books including ”Bay Sinema” edited by Giovanni Scognamillo, Tophane Lüleciliği“ by Ceramic Artist Erdinç Bakla and ”Hilyeler“ by Calligrapher Hüseyin Gündüz and Faruk Taşkale. He was listed in ‘Top 100 Graphic Designers and Illustrators of Istanbul’ by Istanbul Municipality. He developed logos for many valuable institutions such as Balparmak, Ray Sigorta and Turkey Hoteliers Association. In 1970, he was awarded the first prize of the Turkish Trade Bank, the Emblem Competition; the second prize of Manajans Award in 1971, the Press Announcements in Graphic Designers' Association Award in 1975, the Letraset International Award in 1982 and the United States Letter Press Award in 1986. He opened various exhibitions in Leonardo Art Gallery, Oda Art Gallery, Bodrum Dibeklihan, Buyukada Great Club, Balat Culture Center and FSM Vakif University, Fine Arts Faculty. He participated in Yunus Emre calligraphy events in Anadolu University, Faculty of Fine Arts. In 2020, he published a book called 'Calligraphy' containing his calligraphy works and typefaces. Currently, in FSM Vakıf Un. Faculty of Fine Arts, he works as a lecturer in the Graphic Department.