“Handwriting”, 60 x 90 cm, Kullanılan Yazı Karakterleri: Gothıc-Fraktur, 2020.
“Handwriting”, 60 x90 cm, Used Fonts:Gothıc-Fraktur, 2020.

Serdar Kipdemir

Serdar Kipdemir

Serdar Kipdemir

1965 yılında Malatya 'da doğdu. 1986 Yılında K.K.K. Lığı İstihkam Sınıf Okulundan Astsubay olarak (Narlıdere/İZMİR) Mezun oldu. 1996 Yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1986-2006 Yılları Arasında 21 yıl süre ile Kara Kuvvetleri K.lığının değişik birim ve kadrolarında görev yaptı. TSK' da Güzel yazı konusunda ki çalışmalarını şahsi gayretleri ile sürdürmeye ve geliştirmeye çalıştı. 2006 yılı Eylül ayında TSK da görevini tamamlayarak emekli oldu. 2007 Yılında Malatya'da Serdar KİPDEMİR Güzel Yazı Merkezini açtı. 2008 Yılında Malatya Halk Eğt. Merkezinde Kaligrafi öğretmenliği yaptı. 2011 YılındaGençlik Parkı Kültür Merkezin de Kaligrafi öğretmenliği görevine başladı. 2014- 2016 Yılları arasında The Calligraphy and Lettering Arts Society'den sırayla; Angled Unıcıal, Foundatıonel Hand, Roman Capitals, Gothıc Black Letter , Copperplate  Sertifikalarını  aldı. 2016 Yılında İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Sanat Dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 29 Eylül 2020 Tarihinde İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Grafik Tasarımı (SY) Doktora  eğitimini tamamladı. Uluslararası karma ve kişisel birçok kaligrafisergileri bulunmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesinde Dr. Öğr. Görevlisi olarak çalışmakta olup, değişik kamu kurum ve kuruluşlarında kaligrafiöğretmeni  olarak sanat hayatını devam ettirmektedir.

---

Was born in Malatya. Was graduated as Technician Sergeant from Turkish Land Forces in 1986 (Narlıdere/Izmir). Was graduated from Faculty of Economics of Anadolu University in 1996. Between the years 1986-2006, he served in different units and cadres of Turkish Land Forces for 21 years. Tried to develop his calligraphy writing skills during his work in Turkish Military Force. Was retired from Turkish Military Force in 2006. Opened Serdar KIPDEMIR Calligraphy Center in Malatya in 2007.Worked as Calligraphy teacher in Malatya Public Training Center. Started working as Calligraphy teacher in Youth Park Culture Center in 2011. Earned the Certificates of Angled Uncial, Foundational Hand, Roman Capitals, Gothic Black Letter and Copperplate from the Calligraphy and Art Society during 2014-2016. Holds a master degree from Istanbul Arel University, Graduate School of Social Sciences, Department of Graphical Design Completed her PhD in Graphic Design (SY) at Istanbul Arel University Graduate Education Institute on September 29, 2020. There are many international mixed and personal calligraphy exhibitions. At Istanbul Medipol University, Dr. Instructor He works as a staff member and continues his artistic life as a calligraphy teacher in various public institutions and organizations.