"Sevgi", Karışık Teknik, 35x50 cm, 2020.
"Love", Mixed Media, 35x50 cm, 2020.

Mehtap Uygungöz

Mehtap Uygungöz

Mehtap Uygungöz

1965 yılında Kağızman’da doğdu.1996 yılında Anadolu Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentliğe atandı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde “Tipografi ve Kaligrafi” derslerini yürütmektedir. 2019;  “10.Uluslararası Anadolu Kaligrafi Tipografi Etkinliği” Karma Sergi, (Eskişehir). 2018; “7 Artist, 1 Exhibition, 7 Expression”, Grup Sergisi, (Belgrad-Sırbistan). 2017;  “Uluslararası Kaligrafist 2017” Karma Sergi (İstanbul). “5.Uluslararası Sanat Sempozyumu” Karma Sergi (Eskişehir); “Artistic Expressions,” Grup Sergisi (Makedonya); “Koleksiyondaki Kadın Sanatçılar Sergisi” (Eskişehir); “9.Uluslararası Anadolu Kaligrafi Tipografi Etkinliği” Karma Sergi, (Eskişehir); 2016; “Anadolu’da Kadın Düşleri” Karma Sergi (Eskişehir); “Expo2016-Antalya” Uluslararası Karma Sergi (Antalya); “8.Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği” Karma Sergi (Eskişehir);  “Görsel Sanatlar Çalıştayı” Karma Sergi (Lüleburgaz) 2015;  “Baskı Resim Sergisi” Karma Sergi (Eskişehir); “Küçük Şeyler-20” Karma Sergi (İstanbul); “Slovenian & Turkey Art” Uluslararası Karma Sergi (Slovenya-Kranj) 2014; “Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği” Karma Sergi (Eskişehir); “Yunus’ca Söyledik” Karma Sergi (Eskişehir)2013;Changzhou Teknoloji Enstitüsü Sanat ve Tasarım Okulu’nun düzenlediği “Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sergisi” (Çin-Changzhou) 2010;“Göç’ün 50.Yılı” Karma Sergi (Almanya-Köln) 2009; Türkmenistan Radyo-TV Yayımları ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği “Uluslararası Sanat Yapıtları Sergisi” (Türkmenistan- Aşkabat) “Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları Kökler ve Açılımlar” Karma Sergi (Eskişehir); “Trade Show” (ABD-San Diego); “Trade Show” (ABD-Los Angeles);“Takas Sergisi” (İstanbul); “Takas Sergisi” (Ankara) katıldığı son etkinliklerden bazılarıdır. Sanatçının eserleri uluslararası bazı kurumlar ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

---

She was born in 1965 in Kagızman. In 1996, she was appointed Assistant Professor at Anadolu University. She currently teaches “Typography and Calligraphy” courses at Anadolu University Fine Arts Faculty Graphic Department. 2019; “10.International Calligraphy and Typography Event”, Composite Exhibition, (Eskişehir); 2018; “7 Artist, 1 Exhibition, 7 expression”, Composite Exhibition, (Beograd-Serbia); 2017; “International Calligraphist 2017” Composite Exhibition (İstanbul); “5. International Art Symposium” Composite Exhibition (Eskişehir); “Artistic Expressions,” Composite Exhibition (Macedonia); “Koleksiyondaki Kadın Sanatçılar” Composite Exhibition (Eskişehir); “9. International Calligraphy and Typography Event” Composite Exhibition, (Eskişehir); 2016; “Anadolu’da Kadın Düşleri” Composite Exhibition (Eskişehir); “Expo2016-Antalya” International Composite Exhibition (Antalya); “8. International Calligraphy and Typography Event” International Composite Exhibition (Eskişehir);“Visual Arts Workshop” Composite Exhibition (Lüleburgaz) 2015; “Printmaking Exhibition” Composite Exhibition (Eskişehir); “Küçük Şeyler-20” Composite Exhibition (İstanbul); “Slovenian & Turkey Art” International Composite Exhibition (Slovenya-Kranj) 2014; “Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği” Composite Exhibition (Eskişehir); “Yunus’ca Söyledik” Composite Exhibition (Eskişehir)2013; Organized by Changzhou Technology Institute Art and Design School “Anadolu University Fine Arts Faculty Lecturer and Student Exhibition” (China-Changzhou) 2010; “Göç’ün 50.Yılı” Composite Exhibition (Almanya-Köln) 2009; Organized by Turkmenistan Radio-TV Publications and Ministry of Culture “International Artworks Exhibition” (Turkmenistan-Aşkabat); “Artistic Reflections of Calligraphy and Typography Roots and Expansions” Composite Exhibition (Eskişehir); “Trade Show” (ABD-San Diego); “Trade Show” (ABDLos Angeles); “Takas Exhibition” (İstanbul); “Takas Exhibition” (Ankara) are some of the recent events she has attended. The artist’s works are present in some international institutions and private collections.