“İstanbul Konstantinopolis Değildir” 29 x 40 cm 300 gr. Watercolor Paper. Watercolor, Free calligraphy Neuland typeface, 2019.
“İstanbul Not Constantinople”, 29 x 40 cm, 300 gr. Suluboya Kağıdı, Suluboya, Free calligraphy ve Neuland yazı karakteri, 2019.

 

 

Bürçin Karagemicioğlu

Bürçin Karagemicioğlu

Bürçin Karagemicioğlu

1966 yılında İzmir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1990 yılında mezun oldu. ABD, University of Louisville’de eğitim gördü. AFS bursuyla 1983-84 yıllarında ABD’de lise programına kabul edildi. İlk defa Kaligrafi ile o yıllarda tanıştı ve bu sanata hayran oldu. Kendi çabasıyla kaligrafi yazmaya çaba gösterdi. Üniversite yıllarında Güzel Sanatlar Kulübü’nde öğrencilere bilgilerini aktardı. Reklam sektöründeki uzun çalışma hayatı sonrası kaligrafiye ciddi anlamda eğilmeye karar verdi ve Erhan Olcay’dan dersler aldı. Kaligraf Denis Brown ve Luca Barcelona’nın kaligrafi atölyelerine katıldı.

Uluslararası bir yazı cemiyeti olan Calligraphy and Lettering Art Society (CLAS)'den ileri düzeyde kaligrafi sertifikaları aldı. Halen Küçükçekmece Güzel Sanatlar Akademisi’nde Erhan Olcay'ın kaligrafi proje sınıfına devam etmektedir.

---

She  was born in Izmir in 1966. She has graduated from Boğaziçi University, Department of Psychology in 1990. She studied at the University of Louisville, KY-USA. She was accepted to USA high school program in 1983-84 with AFS scholarship. It was the first time that she has come across with calligraphy in those years and admired this art. She has tried to learn and write calligraphy with her own efforts. During her university years, she has conveyed her knowledge to students at the Fine Arts Club. After a long working life in advertising industry, she decided to focus on calligraphy more seriously and took lessons from Erhan Olcay. She attended calligraphy workshops given by well known international calligraphers like Denis Brown and Luca Barcelona.

She has received advanced calligraphy certificates from Calligraphy and Lettering Art Society (CLAS) ie. an international writing community. She still continues studying with the calligraphy Project Class of Erhan Olcay at Küçükçekmece Fine Arts Academy.